FAQ

We hebben voor alle geïnteresseerden een lijst samengesteld van veel-gestelde vragen en antwoorden. Heeft u een vraag die u niet op deze lijst terug kan vinden, neem dan contact met ons op.

Veel-gestelde vragen

Hoe is dit initiatief ontstaan?


We hebben elkaar ontmoet in Wageningen, Nederland. Een aantal mensen besloot om het debat rond het Hof van Justitie van de Europese Unie uiteen te zetten voor een cursusopdracht. Na onderzoek naar de verschillende invalshoeken en een aantal interviews van experts op dit gebied, bleek dat de huidige situatie van regelgeving op de lange termijn niet redelijk was. We vonden dit onderwerp zo interessant dat we het gesprek buiten het vak voort hebben gezet. Samen hebben we toen besloten om woorden om te zetten in daden en een Europees burgerinitiatief op te zetten om betere wetgeving te eisen.
Waar kan ik het gedetailleerde voorstel vinden?


Je kan het voorstel hier vinden op de website van de Europese Commissie.
Hoeveel handtekeningen zijn nodig per land?


We hebben een totaal van 1 miljoen handtekeningen nodig. Er moet minstens een kwart van de Europese lidstaten vertegenwoordigd zijn, en moet er binnen deze lidstaten een vastgesteld minimum aantal handtekeningen bereikt zijn. De vastgestelde minima zijn weergegeven in de tabel hieronder (van Verordening (EU) 211/2011). We zullen regelmatige updates geven over de voortgang via Twitter.
Kunnen inwoners van het Verenigd Koninkrijk het initiatief tekenen, gezien de Brexit?


Ja, Britse burgers kunnen het initiatief tekenen tot de geplande intrekkingsdatum. Deze staat momenteel op 1 November 2019. Handtekeningen gezet voor deze datum tellen gewoon mee. Na de intrekkingsdatum of na ondertekening van een terugtrekkingsakkoord kunnen we geen verdere handtekeningen accepteren van het Verenigd Koninkrijk.
Wat gebeurt er als we een miljoen handtekeningen hebben verzameld?


Als het ons lukt om genoeg steun te krijgen, zullen we het initiatief bij de Europese Commissie indienen. Deze zal dan een openbare hoorzitting organiseren. De Commissie zal dan binnen 3 maanden een officieel besluit publiceren waarin ze vermelden of en welke maatregelen er genomen worden, samen met een onderbouwing van het besluit.
Door wie worden wij gesponsord?


Tot nu toe hebben wij geen enkele financiering ontvangen. Onze uitgaven zijn beperkt tot het website-domein, en enkele print- en bezorgkosten voor officiële documenten die we naar Brussel hebben gestuurd.

Het kan zijn dat we in de toekomst gebruik maken van crowd-funding om ons initiatief verder te financieren.

Wij nemen transparantie heel serieus, en zullen alle toekomstige uitgaven en inzamelingen op onze website bekend maken. Overtollig geld wordt gedoneerd aan projecten op het gebied van biodiversiteit, klimaatactie, en duurzame landbouw – Referenties naar deze donaties zijn te vinden op onze website.
Hoe kan ik een sponsor worden?


Voorlopig accepteren we geen donaties of sponsoring. In de toekomst zouden we gebruik kunnen maken van crowd-funding om onze uitgaven te dekken. Details hierover kan u dan op de website vinden.
Wat is het doel van dit initiatief?


Er zijn meerdere doelen die we met dit initiatief willen bereiken.

We willen een gevoel van urgentie oproepen om de huidige wetgeving aan te passen, omdat deze is achtergebleven bij wetenschappelijke ontwikkelingen van de laatste decennia. Wij zijn van mening dat we door klimaatverandering en toekomstige voedselonzekerheid beperkte tijd beschikbaar hebben om duurzamer te gaan handelen. De procedures nodig om wetgeving te veranderen zijn ook vrij traag, daarom vinden we het belangrijk om niet te veel tijd te verliezen.

Daarnaast willen we door het indienen van een Europees burgerinitiatief meer mensen bij het debat betrekken. Wij vinden dat de toekomst van de landbouw en ons voedsel ons allemaal aangaat – en dat het belangrijk is om deze discussie te voeren op basis van wetenschappelijke onderbouwing in plaats van angst.

Als laatste willen we concrete suggesties doen voor zinvol bestuur op het gebied van NBT’s binnen de EU. We willen hierbij ook vermelden dat wij onze aanpak niet als enige en beste manier beschouwen om de wetgeving te verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat de gecombineerde inspanningen van verschillende initiatieven uiteindelijk tot verbetering zal leiden – en we willen hier zo goed mogelijk aan bijdragen.
Welk voordeel halen jullie hieruit?


Wij zijn allemaal jonge EU-burgers, met een lange toekomst. Wij maken ons zorgen over toekomstige uitdagingen zoals klimaatverandering en voedselonzekerheid. We kiezen ervoor om deze uitdagingen aan te gaan door actief bij te dragen aan verantwoorde wetenschappelijke vooruitgang in de EU. Hierdoor zullen wij, en de generaties na ons, profiteren van wetgeving die zal leiden tot voedzamere, veiligere, en veerkrachtigere gewassen.
Hoe kan ik meedoen aan het initiatief?


Wij zijn altijd op zoek naar geïnteresseerde mensen om ons team te versterken en ons netwerk uit te breiden. We hebben voornamelijk hulp nodig met het woord voortzeggen, en het publiek te betrekken bij een geïnformeerd debat. Neem contact met ons op zodat we samen het gesprek kunnen voeren.
Hoe kunnen NPBT’s bijdragen aan een duurzamere landbouw?


Deze technieken kunnen het gemakkelijker maken om een specifiek gewas te optimaliseren, zodat deze beter bestand is tegen het klimaat en ongedierte. We zouden bijvoorbeeld een gewas kunnen maken dat resistent is tegen bepaalde schimmels. Hierdoor hoeven er minder giftige chemicaliën het milieu in gespoten te worden om deze gewassen tegen de schimmel te beschermen. We zouden een gewas kunnen maken dat minder voedingsstoffen vereist, waardoor er minder kunstmest nodig zou zijn voor de landbouwgrond, en er minder kunstmest in het grondwater zou trekken. Dit zijn maar enkele van vele opties – en alleen deze opties kunnen al veel bijdragen aan duurzamere landbouw.
Wat zijn de voordelen van deze nieuwe technieken ten opzichte van de conventionele technieken?


De belangrijkste voordelen van de nieuwe technieken in verhouding tot de conventionele technieken (met name mutagenese) zijn dat ze nauwkeuriger en sneller zijn.

Conventionele mutagenese maakt gebruik van agressieve chemicaliën en straling om willekeurige mutaties aan te brengen in het DNA van een gewas. Dit willekeurige proces zorgt ervoor dat er zowel op gewenste als ongewenste locaties in het DNA mutaties plaats vinden. Nieuwe veredelingstechnieken zijn efficiënter en nauwkeuriger dan conventionele mutagenese. Deze kunnen gebruikt worden om één specifieke puntmutatie in het DNA van een gewas te maken, zonder de vele ongewenste mutaties die bij conventionele mutagenese plaatsvinden. Hiernaast zijn deze nieuwe technieken ook veel minder tijdrovend, en tijd is erg kostbaar als het aankomt op klimaatbestendige gewassen.

Een metafoor om dit te beschrijven:

Als je naar een specifiek lied wil luisteren, kan het uren of wel dagen duren voor het op de radio komt. Ondertussen moet je luisteren naar allemaal andere liedjes die je helemaal niet leuk vind, en ook nog heel veel reclame. Als je een streaming service gebruikt, kan je gelijk naar dit specifieke lied luisteren zonder enige ander liedjes of reclames te horen.

Conventionele mutagenese is hier alsof je op de radio wacht tot het lied erop komt. De nieuwe technieken zijn hier het direct luisteren van het liedje door de streaming service. Uiteindelijk zul je met beide methoden hetzelfde liedje luisteren – net zoals beide technieken hetzelfde gewas zullen creëeren. Het enige verschil is hoeveel tijd het kost, en de hoeveelheid ongewenste bijkomstigheden. Nieuwe veredelingstechnieken zijn beter op beide gebieden.

We verwijzen u ook naar de verklaring van de groep Hoofd Wetenschappelijke Adviseurs voor de Europese Commissie, waarin zij de voordelen van nieuwe veredelingstechnieken uiteenzetten.
Wat is het verschil tussen deze nieuwe technieken (NBT’s), en traditionele GGO’s?


Het is ten eerste belangrijk om te noemen dat NBT’s technieken zijn, terwijl een traditionele GGO een product is.

Traditionele GGO’s zijn organismen waarvan het genetische materiaal (DNA) is gewijzigd op een manier die niet op natuurlijke wijze had kunnen plaatsvinden. Deze traditionele GGO’s zouden stukjes vreemd DNA van andere organismen, waarmee ze zich niet voort kunnen planten, kunnen bevatten. Ze zouden ook het resultaat kunnen zijn van een deletie of duplicatie in het eigen DNA van het organisme, die heeft gezorgd voor een nieuwe eigenschap die normaal niet voorkomt in het organisme.

Mutaties zijn ook veranderingen die op natuurlijke wijze plaats hadden kunnen vinden. Mutaties zijn de oorzaak van de grote hoeveelheid biodiversiteit die we op Aarde zien. Het zijn ook de drijvende krachten achter evolutie. Sommige veredelingsmethoden, waaronder conventionele mutagenese, werken door mutaties in het DNA aan te brengen. Bij conventionele mutagenese vinden deze mutaties willekeurig plaats, door behandeling met chemicaliën en straling. Na deze behandeling hebben er vele mutaties plaatsgevonden in het DNA van een organisme. Veredelaars kiezen dan het organisme uit dat de gewenste eigenschappen vertoont, zoals bijvoorbeeld groter fruit, en kweken dit organisme verder.

NBT’s kunnen gebruikt worden om traditionele GGO’s te produceren, maar ook om kleine mutaties te veroorzaken, zoals conventionele mutagenese. Het verschil is dat NBT’s nauwkeuriger zijn, en gebruikt worden om één specifieke mutatie plaats te laten vinden zonder alle ongewenste mutaties die bij conventionele mutagenese plaatsvinden. Zowel mutaties geïntroduceerd door NBT’s als conventionele mutagenese zijn niet te onderscheiden van mutaties die in de natuur voorkomen. Geen van beide procedures leidt ertoe dat er onnatuurlijk materiaal achterblijft in het resulterende organisme.

Kortom, NBT’s kunnen traditionele GGO’s produceren, maar ook gewassen die vergelijkbaar zijn met natuurlijk-voorkomende planten. Wij vinden het daarom noodzakelijk dat hier onderscheid tussen wordt gemaakt, om een logischer en eerlijkere regelgeving te bevorderen.
Hoe werken deze nieuwe technieken – stap voor stap?


In de afgelopen jaren zijn er verschillende technieken ontwikkeld. Met deze technieken kunnen we hele specifieke wijzigen in genetisch materiaal aanbrengen. Er zijn een aantal technieken die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op het introduceren van gerichte breuken in het genetisch materiaal (DNA) van een organisme ( zoals een plant of bacterie). Deze breuken worden hierna gerepareerd door het eigen reparatiemechanisme van dit organisme. Dit reparatie mechanisme is gevoelig voor fouten, wat het dus makkelijk maakt om een mutatie in het genetisch materiaal te veroorzaken, en hierdoor een eigenschap in een organisme te activeren of te deactiveren.

Sommige technieken maken gebruik van een mechanisme dat natuurlijk aanwezig is in bacteriën, genaamd CRISPR/Cas, om deze mutaties te veroorzaken. Heel kortgezegd is dit een machine die de exacte locatie herkent waar de breuk moet plaatsvinden, en het DNA alleen op deze positie breekt.

Andere technieken maken gebruikt van diverse andere mechanismen, maar het principe blijft hetzelfde. We moedigen u aan om de EFSA-paper over deze technieken te lezen.
Er wordt hier vooral over gewassen gesproken. Wat gebeurt er met dieren of bacteriën?


Richtlijn 2001/18/EG over de doelbewuste introductie van GGO’s in het milieu heeft betrekking op alle organismen waarvan het genetisch materiaal is gemodificeerd, behalve mensen. Dit betekent dat deze richtlijn ook over dieren en bacteriën gaat. Als ons voorstel wordt geïmplementeerd, zal ook de introductie van dieren en bacteriën onderhevig zijn aan deze wetgeving.

© 2019 by Grow Scientific Progress. Created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
Deze site is ontworpen met de
.com
website builder. Maak je website vandaag nog.
Nu beginnen