Η πρωτοβουλία μας 

Υποβάλαμε μια νομική πρόταση για την ενημέρωση της Οδηγίας 2001/18/EΚ με τη μορφή πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών. Θα δημοσιευθεί στις 25 Ιουλίου 2019.


Στην πρότασή μας, συγχωνεύουμε διάφορες πολιτικές επιλογές για την ενημέρωση του ρυθμιστικού συστήματος για νέες τεχνικές βελτίωσης φυτών στην ΕΕ. Μπορείτε να διαβάσετε τις κατευθυντήριες αρχές μας εδώ.


Ειδικότερα, προτείνουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ νέων τεχνικών βελτίωσης φυτών και συμβατικών Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) με βάση τη μεταλλαξιογένεση, καθώς αυτές οι τεχνικές οδηγούν σε ανόμοια προϊόντα.


Επιπλέον, απαιτούμε μια εκτίμηση κινδύνων η οποία θα είναι πιο επικεντρωμένη στους οργανισμούς που προκύπτουν και όχι βασιζόμενη μόνο στην τεχνική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κίνδυνοι συνδέονται με το προϊόν αυτού καθ’ αυτού και όχι με την τεχνική με την οποία παράχθηκε.


Για να επιτευχθεί αυτό, προτείνουμε τη δημιουργία ενός θετικού καταλόγου με ασφαλή χαρακτηριστικά για τα παραγόμενα είδη. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα βασιζόμενα σε νέες τεχνικές βελτίωσης θα απαιτούν γνωστοποίηση και όχι έγκριση, εφόσον φυσικά περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά αυτού του θετικού καταλόγου. Οι οργανισμοί αυτοί με νέα χαρακτηριστικά, θα συνεχίσουν να αξιολογούνται ως προς την ασφάλειά τους και θα απαιτείται άδεια πριν από την καλλιέργειά τους.


Οι αλλαγές που προτείνουμε στην οδηγία, οδηγούν σε χαμηλότερη αυστηρότητα αξιολόγησης για προϊόντα που δεν διακρίνονται από εκείνα που προκύπτουν από τις συμβατικές βελτιώσεις. Ταυτόχρονα, διατηρούνται οι αυστηρές απαιτήσεις αξιολόγησης ασφαλείας για προϊόντα με νέα χαρακτηριστικά.


Πιστεύουμε ότι αυτές οι πολύ αναγκαίες αλλαγές θα προωθήσουν μια πιο αποτελεσματική, βιώσιμη και φιλική προς τους πόρους γεωργία σε ολόκληρη την ΕΕ και θα προετοιμάσουν τον δρόμο για πιο επιστημονικά βασιζόμενες νομοθεσίες.

© 2019 by Grow Scientific Progress. Created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now