© 2019 by Grow Scientific Progress. Created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle

Our Proposal

We hebben een juridisch voorstel ingediend om Richtlijn 2001/18/EC te updaten door middel van een Europees Burgerinitiatief. Ons voorstel werd gepubliceerd op 25 Juli, 2019.

In ons voorstel voegen we verschillende beleidsopties samen om Europese regelgeving voor nieuwe plantenveredelingstechnieken (NPBT’s) in de EU bij te werken. De hoofdlijnen van ons voorstel zijn hier te lezen.

Wij stellen voor om een duidelijk onderscheid te maken tussen NPBT’s gebaseerd op mutagenese, en technieken die resulteren in conventionele GGO’s, gezien dat deze technieken tot ongelijksoortige producten leiden.
 

Daarnaast vragen we om een product-gebaseerde risicobeoordeling van de resulterende organismen in plaats van een techniek-gebaseerde beoordeling. De reden hierachter is dat risico’s, indien van toepassing, gerelateerd zijn aan het product zelf, en niet aan de productiemethode.

Om dit te bereiken, stellen we voor om een positieve lijst van veilige soort-specifieke eigenschappen op te stellen. Als producten van NPBT’s enkel eigenschappen hebben die op deze lijst staan en geen vreemd genetisch materiaal bevatten, vereisen deze alleen kennisgeving en geen aparte autorisatie. Organismen met nieuwe eigenschappen zullen nog steeds aan veiligheidstesten onderhevig zijn en autorisatie vereisen voor cultivatie.

Over het algemeen zorgen de voorgestelde wijzigingen in de Richtlijn voor minder strikte beoordeling voor producten die niet te onderscheiden zijn van producten verkregen door traditionele veredelingstechnieken. Daarnaast blijven de strikte beoordelingsvereisten gelden voor producten met nieuwe eigenschappen.


Wij zijn ervan overtuigd dat deze hoognodige veranderingen zullen zorgen voor meer efficientie, duurzaamheid, en beter gebruik van grondstoffen in landbouw in de Europese Unie, en de weg vrij zal maken voor meer wetenschappelijk onderbouwd beleid.

Deze site is ontworpen met de
.com
website builder. Maak je website vandaag nog.
Nu beginnen